din 1998

asigurari RCA, CASCO, CMR, IMOBILE SI BUNURI, DE CALATORIE, RASPUNDERI CIVILE, CARGO, SANATATE

Prestatorul de servicii prin website:

Prestarea serviciile se realizeaza de catre  Societatea Comerciala VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL, prin activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

 • Adresa sediu : Bucuresti, Sector 6, Strada Prelungirea Ghencea, Nr. 8, Bl. A2, Sc. C, Ap. 72
 • Date companie:
 • Nr de inregistrare in Reg. Comertului:J40/2619/1998 | CUI: RO10347199.
 • Autorizatie de functionareCSA - Decizia nr: 20/08.11.2001.
 • Numarul de inmatriculare in Registrul Brokerilor de AsigurareRBK-024/10.04.2003.
 • Cont Banca:UNICREDIT BANK / IBAN RO96BACX0000000866302000
               BCR Filiala GHENCEA / IBAN R065RNCB0068004369020001
 • Definitii:
 • Brokerul de asigurare – persoana juridica romana, autorizata in conditiile legii, care negociaza pentru clientii sai, personae fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.
 • Mediul Online – mediul in care activitatea prestata se realizeaza in timp real prin intermediul unei retele de acces informatic la distanta, preponderent prin servicii web/internet.
 • WEBSITE - pagina de internet accesibila la adresa vscompany.ro, prin care Utilizatorul/Clientul introduce informatiile solicitate in vederea obtinerii ofertei de asigurare/alte informatii despre produsele de asigurare intermediate de catre prestatorul de servicii.
 • Asiguratul – proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau al unui tramvai a carui raspundere civila delictuala este preluata contractual de un asigurator RCA in baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse tertelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 • Asigurator RCA – asigurator autorizat sa practice asigurarea RCA;
 • Asigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile Legii 32/2000 sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru al UE, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.
 • Servicii – intermediere in asigurari prin intermediul site-ului vscompany.ro.
 • Calcul – calcularea primei de asigurare/valorii ofertelor de asigurare in baza datelor furnizate de catre Client/Utilizator.
 • Client - persoana fizica / persoana juridica, care efectueaza o comanda si are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL (electronic, telefonic, etc.) sau in baza unui acord de utilizare existent intre VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.
 • Utilizator – orice persoana fizica sau juridica care acceseaza site-ul vscompany.ro , care prin finalizarea procesului de introducere a datelor solicitate si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.
 • Contractul de AsigurareRCA- contractul de asigurare de Raspundere Civila Auto Obligatorie pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.
 • Modul de prestare a serviciilor

Prestarea serviciilor se realizeaza in zilele de Luni pana Duminica in intervalul orar 9.00 – 20.00.

Dupa terminarea orelor de program, prestarea serviciilor se realizeaza in urmatoare zi lucratoare.

In cadrul site-ului, prin accesare paginii www.vscompany.ro, VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL presteaza servicii de intermediere in asigurari.

In baza datelor furnizate de catre Utilizator/Client, VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL interogheaza cataloagele online ale fiecarui Asigurator cu care are incheiate contracte de mandat, punand la dispozitia Utilizatorului/Clientului valoarea pretului ofertei solicitate. Oferta de pret este valabila 10 zile de la momentul plasarii comenzii si are valoare unica la nivel national indiferent de canalul de distributie.

Prin acceptarea pretului ofertei/conditiilor de ofertare  de catre Utilizator/Client, acesta obligandu-se sa achite contravaloarea serviciului achizitionat,

VS COMPANY BROKER DE ASIGRARE SRL genereaza contractul de asigurare urmand sa-l puna la dispozitia Clientului/Utilizatorului.

Drepturile si obligatiile prestatorului de servicii

 • Informeaza Utilizatorul/Clientul cu privire la valoarea comisionului de intermediere pentru fiecare contract RCA finalizat (vezi grila comisioane).
 • Reprezinta Clientul/Utilizatorul in scopul obtinerii valorii ofertelor de asigurare de la Asiguratori, pe baza datelor furnizate.
 • Onoreaza comenzile primite in conformitate cu Termenii si Conditiile de emitere/livrare.
 • Protejeaza pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea acesteia.
 • Solicita dupa caz copii ale documentelor ce stau la baza solicitarii unei comenzi.
 • Are dreptul de a anula o comanda in situatia in care datele comunicate/introduse in platforma nu sunt conforme cu documentele justificative.
 • Notifica Utilizatorul/Clientul in termen de 30 zile inainte de expirarea contractului RCA si transmite oferta de asigurare pentru perioada de asigurare de 6luni/12luni prin canalul de comunicare transmis de Client/Utilizator la momentul achitionarii unui contract de asigurare.

Drepturile si obligatiile Clientului/Utilizatorului

 • Sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti.
 • Sa acceseze site-ul vscompany.ro, doar in scopul contractarii/obtinerii ofertelor produselor de asigurare.
 • Sa solicite informatii suplimentare cu privire la eventualele neclaritati sesizate in urma generarii ofertelor.
 • Sa puna la dispozitie toate documentele solicitate in vederea depistarii unor neconformitati legate de datele introduse. In cazul politelor de asigurare care se emit in vederea inmatricularii, Clientul/Utilizatorul are obligatia de a pune la dispozitia VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL a tuturor documentelor ce fac dovaza dreptului de proprietate pentru bunul asigurat RCA (ex:copie Fisa Inmatriculare, copie Contract de Vanzare Cumparare a vehiculului vizat de catre Administratia Financiara, copie Factura Achizitie).
 • Sa isi asume responsabilitatea prin faptul ca este direct raspunzator de corectitudinea datelor introduse in vederea obtinerii ofertelor de pret.
 • Clientul/Utilizatorul are obligatia de a ne informa despre existenta altor polite RCA in vigoare pentru acelasi autovehicul si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unui singur contract RCA. Acest drept se exercita o singura data pe perioada unui an calendaristic si se poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare in vigoare ulterioara primului contract RCA incheiat.
 • Sa achite contravaloarea ofertei de asigurare, VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL fiind indreptatit sa recupereze pe cale legala valorile produselor de asigurare livrate si neachitate de catre Client/Utilizator.
 • In situatia in care contractul de asigurare RCA nu se finalizeaza din diverse motive invocate de ambele parti, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a solicita anularea comenzii, iar in cazul in care s-a efectuat plata acesteia, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a solicita returnarea sumei achitate doar in situatia in care nu a fost emisa polita RCA. Returnarea sumei achitate se face in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Prin introducerea datelor in scopul generarii ofertelor de asigurare si acceptarea prezentelor Termene si Conditii, Clientul/Utilizatorul isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea obtinerii acestora si in scop de marketing(prezentare produse de asigurare). Utilizatorul/Clientul are dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de opozitie si de stergerea acestora prin transmiterea in scris la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a solicitarii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modul de incheiere al contractului de asigurare

Contractul de asigurare se incheie cu respectarea prezentelor Termene si Conditii, in baza urmatoarelor documente:

 • Completarea cererii de oferta de catre Client/Utilizator

pe baza datelor furnizate de catre  acesta si prin asumarea  responsabilitatii directe pentru corectitudinea datelor introduse.

 • In baza ofertelor de asigurare prezentate de catre VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL.

Pentru acceptarea ofertei Utilizatorul/Clientul va completa campurile corespunzatoare referitoare la modul de livrare a politei de asigurare. Orice declaratie falsa duce la anularea politei de asigurare de catre Asigurator si atrage raspunderea Clientului/Utilizatorului pentru daunele provocate prin fapta acestuia.

 • Platforma informatica a VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL analizeaza cererea de oferta a Utilizatorului/Clientului si pregateste automat oferta de asigurare, ce include date despre Contractul de Asigurare precum si informatii privind valoarea si modalitatea de plata a primei de asigurare.
 • Pretul ofertei este influentat in mod expres de catre istoricul daunelor (Bonus – Malus) ale fiecarui asigurat. Clasa Bonus-Malus est generata de catre baza de date CEDAM la introducerea  CNP/CUI Asigurat si Serie Sasiu a vehiculului ce face obiectul politei RCA.
 • VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL, salveaza in contul personal al utilizatorului  politele si ofertele.
 • Incheierea Contractului de Asigurare are loc la data acceptarii ofertei prin efectuarea platii in functie de modalitatea aleasa, numerar, plata online cu cardul bancar in Site sau prin Ordin de Plata (situatie in care prestatorul isi rezerva dreptul de emitere a politelor de asigurare dupa vizualizarea platii efectuate in cont), dupa cum urmeaza:
 • Plata Online cu cardul bancar:

Plata online se realizeaza prin introducerea tuturor informatiilor solicitate in interfata de plata online.

 • Plata cu OP:

Detalii plata :   VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL
                        CUI: 10347199 
                        IBAN :RO96BACX0000000866302000 – UnicreditBank  suc Militari

Dovada achitarii primei de asigurare se va trimite la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Polita RCA se va emite numai dupa ce se vizualizeaza contravaloarea primei de asigurare in conturile societatii noastre.

 • Contractul de Asigurare, poate fi incheiat de Utilizator/Client doar dupa acceptarea si bifarea elementelor indicate in fiecare fereastra in parte.
 • Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL va emite catre un decont de prime, in format electronic urmand ca documentul de incasare sa fie eliberat de catre procesatorul de plati online.
 • VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL va transmite Clientului decontul aferent comenzii ce contine servicii exclusiv in format electronic, prin adaugarea acestuia in contul Clientului inregistrat in Site sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Client in contul sau.
 • Pentru autovehiculele asigurate RCA in vederea inmatricularii raspunderea Carte Verde va fi acordata in baza transmiterii copiei Certificatului de Inmatriculare.

VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL va solicita  Asiguratorului RCA mentionarea numarului de inmatriculare in polita si deblocarea Cartii Verzi cu acoperirea tarilor conform ofertei RCA.

 • In cazul in care dupa emiterea unui contract de asigurare RCA se constata, atat de catre prestator cat si de catre client, unele erori in ceea ce priveste datele introduse pentru ofertare, VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL va proceda la remedierea acestor erori, clientul asumandu-si achitarea oricarei diferente de pret rezultate in urma efectuarii corectiilor pe polita RCA.
 • Nu se efectueaza Inspectii de Risc pentru autovehiculele asigurate RCA.
 • Livrarea contractului de asigurare
 • Dupa finalizarea comenzii Clientul primeste, in format electronic, la adresa de e-mail furnizata in formularul de comanda, rezumatul comenzii in baza caruia s-a emis oferta de asigurare. Rezumatul comenzii include toate intrebarile precum si raspunsurile furnizate in completarea formularului de comanda precum si toate elementele legale stabilite in normele ASF.
 • Dupa incheierea Contractului de Asigurare, VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL transmite catre client contractul de asigurare RCA prin urmatoarele canale de distributie:
 • Livrare electronica rapida la adresa de e-mail specificata de Utilizator/Client in formularul de comanda online (fara livrare formular “Constat Amiabil”).

Incepand cu 1 Iulie 2020, conform deciziei luate la nivelul Comunitatii Europene, toate politele RCA se printeaza pe  suport de hartie alba, inclusiv Cartea Verde.

https://www.baar.ro/culoarea-politei-de-asigurare-carte-verde-incepand-cu-data-de-01-07-2020/

 • Livrare prin curier, documentul politei de asigurare se va livra la adresa indicata de acesta in comanda, exclusiv pe teritoriul Romaniei.
 • Livrare cu ridicare directa de la sediile VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL.
 • Livrarea comenzilor mai mici de 300 Ron se face doar online, iar pentru ridicarea politelor tiparite pe suport de hartie alba si a formularului “Constat Amiabil” Utilizatorul/Clientul trebuie sa se deplaseze in punctele de lucru ale VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL sau sa opteze pentru trimiterea documentelor de asigurare prin curier, suportand costurile expedierii.
 • Livrarea comenzilor mai mari de 300 Ron se face atat online cat si prin trasmiterea documentelor printate pe suport de hartie alba utilizand serviciile postale sau de curierat rapid la adresa de livrare transmisa de catre Utilizator/Client. Durata de livrare este cuprinsa in intervalul 48 ore – 72 ore, in conformitate cu distanta dintre punctul de ridicare al comenzii si adresa de destinatie precum si in functie de ora plasarii comenzii, iar livrarea se efectueaza in zilele de Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00-17:00.
 1. Dreptul la retragere al Clientului din Contractul de Asigurare
 • Conditiile si obligatiile partilor in cazul incheierii contractelor la distanta sunt reglementate de Norma nr 15 / 2015 publicata de ASF in Monitorul Oficial nr. 641/2015. Conform acestei norme Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul incheiat la distanta, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea Contractului de Asigurare/ primirea politei de asigurare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

In conformitate cu prevederile aceleeasi norme, dreptul de denuntare unilaterala nu se aplica in cazul asigurarilor de viata si a asigurarilor de raspundere civilia auto obligatorie RCA.

 • Contractul RCA inceteaza:

La data la care proprietarul vehiculului notifica Asiguratorul RCA refeitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative.

La data la care vehiculul este radiat din circulatie.

La implinirea termenului stabilit in contract.

 1. Reclamatiile

Reclamatiile referitoare la functionarea Site-ului pot fi transmise in scris la adresa Punctului de Lucru al VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL din Strada Logofatu Udriste, Nr: 4, Etaj: 1, Sector 3, BUCURESTI, sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul/Clientul, numele si prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondenta precum si o scurta descriere a situatiei reclamate.

 • Modificari

Prezentele Termene si Conditii sunt in vigoare din data de 25.07.2020.

VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din cadrul sectiunii Termeni si Conditii fara o notificare prealabila.

In cazul discrepantelor dintre Termenele si Conditiile specifice activitatii de intermediere in asigurare si Termenele si Conditiile Generale ale Site-ului, au prioritate Termenele si Conditiile specifice activitatii de intermediere in asigurare.

Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL,  fiind opozabile Clientilor / Utilizatorilor de la data afisarii in Site.

 • Dispozitii finale

Prezentele Termene si Conditii sunt elaborate in baza Legii132/2017 pusa in aplicare prin Norma 20/2017 si a Normei 15/2015.

Link-uri:

Legea 132/2017,  Norma 20/2017, Norma 15/2015

https://www.baar.ro/culoarea-politei-de-asigurare-carte-verde-incepand-cu-data-de-01-07-2020/

Procesarea comenzilor
7 zile din 7
orele 09:00-20:00

Informatii la telefon:

0758 052 801
0751 229 313
0758 052 802
0746 206 070

7 zile din 7
orele 09:00-20:00


LIVRARE GRATUITA

conform termeni si conditii

 

ALEGE ACUM
CEL MAI BUN PRET


ACUM POTI PLATI IN

3 RATE
FARA DOBANDA
prin CARD AVANTAJ