din 1998

asigurari RCA, CASCO, CMR, IMOBILE SI BUNURI, DE CALATORIE, RASPUNDERI CIVILE, CARGO, SANATATE

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Se asigură răspunderea operatorilor de transport rutier de mărfuri, ce efectuează transporturi naționale și/sau internaționale cu vehicule, pentru pierderea totală sau parțială a mărfii încredințate pentru transport sau pentru depășirea termenului de livrare.

Ce se asigură?

Prejudiciile asigurate sunt cele care derivă din prevederile articolului 17 și 23 din convenția CMR.

 • Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parțială sau pentru avarierea mărfii, produse între momentul primirii mărfii și cel al eliberării acesteia.
 • Transportatorul este exonerat de această răspundere dacă pierderea, avarierea sau depășirea termenului de livrare au avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul sa dispună de marfă, un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau circumstanțe pe care transportatorul nu le putea preveni.
 • Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de răspundere, nici defecțiunea vehiculului pe care-l folosește pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a închiriat vehiculul sau a prepușilor acesteia.

Ținând cont de articolul 18 paragrafele 2 pana la 5 din Convenția CMR, transportatorul este exonerat de răspundere daca pierderea sau avaria rezultă din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre următoarele fapte:

 • Folosirea de vehicule descoperite, fără prelate, dacă această folosire a fost convenită într-un alt mod expres și menționată în scrisoarea de trăsură;
 • Lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin felul lor la stricăciuni sau avarieri, când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt rău ambalate;
 • Manipularea, încărcarea, stivuirea sau descărcarea mărfii de către expeditor sau destinatar sau de către persoane ce acționează în contul expeditorului sau al destinatarului;
 • Natura unor mărfuri expuse, datorită cauzelor inerente însăși naturii lor, fie la pierdere totală sau parțială, fie la avarie în special prin spargere, rugină, deteriorare internă și spontană, uscare, curgere, pierdere normală sau prin acțiunea insectelor sau a rozătoarelor;
 • Insuficienta sau imperfecțiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
 • Transportul de animale vii;

Dacă în baza acestui articol, transportatorul nu răspunde de unii factori care au cauzat dauna, răspunderea sa nu este angajată decât în măsura în care factorii de care el răspunde, în baza acestui articol, au contribuit la daună.

ARTICOLUL 23:

 • Când, în conformitate cu dispozițiile Convenției CMR, este pusă în sarcina transportatorului o despăgubire pentru pierderea totală sau parțială a mărfii, această despăgubire este calculată după valoarea mărfii la locul și în momentul primirii acesteia pentru transport.
 • Valoarea mărfii este determinată pe baza cursului bursei, sau în lipsa acesteia, pe baza prețului curent al pieței, sau, în lipsa amândurora, pe baza valorii uzuale a mărfurilor de același fel și de aceeași calitate.
 • Totuși, cuantumul despăgubirii nu poate depăși 8,33 DST per kilogram de greutate brută lipsă.
 • În plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale și alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului mărfii, în totalitate - în caz de pierdere totală și proporțional - în caz de pierdere parțială, alte daune interese pentru pierdere nu sunt datorate.
 • În caz de întârziere, dacă cel în drept face dovada că din această cauză a rezultat un prejudiciu, transportatorul este ținut să plătească daune care nu pot depăși prețul transportului.
 • O despăgubire mai mare nu poate fi pretinsă decât în caz de declarare a valorii mărfii sau de declarare de interes special la predare, conform art. 24 și 26 din Convenția C.M.R.

Limita de răspundere?

 • Limita maximă a răspunderii acoperite prin asigurare, pe eveniment, pentru perioada de valabilitate a poliței de asigurare, se stabilește de comun acord de către Asigurător și Asigurat.
 • Pe durata asigurării, limita răspunderii poate fi majorată la cererea Asiguratului, cu plata corespunzătoare a unei prime suplimentare.
 • În cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o limită de răspundere pe vehicul inferioară valorii bunurilor transportate în acel vehicul, despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre limita de răspundere pe vehicul prevăzută în contract și valoarea bunurilor transportate în acel vehicul.

 

Exista restricții de acoperire?

Asigurarea sub CMR se aplică pe toata perioada cursei, atât pentru transporturile interne, efectuate numai pe teritoriul României, cât și pentru transporturile internaționale de marfă efectuate între două țări diferite, dintre care cel puțin una este țară semnatară a Convenției CMR.

Asigurarea este valabilă pentru întreg transportul dacă vehiculul conținând mărfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe mare, cale ferată, cale navigabilă interioară sau aeriană, fără descărcarea mărfii din vehicul.

 

 Ce obligații am?

 • Completarea Cererii Chestinar de către Contractantul asigurării;
 • Plata primei de asigurare.

Obligații pe durata contractului de asigurare:

 • Plata primei de asigurare conform celor menționate în contractul de asigurare;
 • Alte condiții impuse de Asigurător;

 

 

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de prime al Asigurătorului.

Primele de asigurare, se pot achita in rate,  anticipat și integral sau conform  condițiilor de asigurare stabilite de fiecare Asigurător.

Când începe și când încetează acoperirea?

De regula perioada de asigurare este de 12 luni, dar in functie de conditiile de asigurare ale fiecarui Asigurator poate fi si pe perioade subanuale/un singur transport. Răspunderea Asigurătorului începe la ora “0” a datei prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată.

Cum pot să reziliez contractul?

 • Prin notificare unilaterală in conformitate cu condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;
 • Cu acordul ambelor părți in conformitate cu cele stabilite in condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;

Procesarea comenzilor
7 zile din 7
orele 09:00-20:00

Informatii la telefon:

0758 052 801
0751 229 313
0758 052 802
0746 206 070

7 zile din 7
orele 09:00-20:00


LIVRARE GRATUITA

conform termeni si conditii

 

ALEGE ACUM
CEL MAI BUN PRET


ACUM POTI PLATI IN

3 RATE
FARA DOBANDA
prin CARD AVANTAJ