din 1998

asigurari RCA, CASCO, CMR, IMOBILE SI BUNURI, DE CALATORIE, RASPUNDERI CIVILE, CARGO, SANATATE

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurătorul asigură  doar echipamentele, mașinile și utilajele aflate în perimetrul (localizarea) menționat în Poliță, dacă nu se convine altfel între părți.

Ce se asigură?

Asigurătorul asigură :

  • Pagubele produse în perioada asigurată, prin avarierea sau distrugerea bruscă și neprevăzută a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor sau componentelor acestora, menționate în poliță și localizate conform acesteia.
  • Asigurătorul acordă despăgubiri Asiguratului pentru echipamentele, utilajele și instalațiile care au suferit pierderi generate de defecte de turnare sau material, greșeli de montare și/sau de instalare, execuție defectuoasă, erori de proiectare, neglijență în operare, accidente fortuite, suprapresiune, scurt circuit, pene electrice sau mecanice.

In baza unor clauze atașate contractului și prin plata unor prime suplimentare, acoperirea se poate extinde și pentru: inundație, cutremur de pământ, alunecări/ prăbușiri de teren, incendiu, furt – extensie și pe timpul transportului.

Suma asigurată?

Suma asigurată reprezintă valoarea de înlocuire al bunului asigurat cu unul nou de același tip, capacitate și parametrii. Suplimentar pot fi incluse în suma asigurată și cheltuielile de transport, taxele vamale și costul montării. Nu se acceptă ca suma asigurată să fie ajustată cu bonificații sau rabaturi de preț.

Suma asigurată se stabilește în moneda agreată de părți.

Exista restricții de acoperire?

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.
Acoperirea este valabilă în interiorul sediului asigurat de la adresa menționată în Poliță.
Acoperirea este valabilă și în situația deplasării sau transportării bunurilor asigurate dacă s-a convenit astfel.

Ce obligații am?

  • Completarea Cererii Chestinar de către Contractantul asigurării;
  • Plata primei de asigurare.

Obligații pe durata contractului de asigurare:

  • Plata primei de asigurare conform celor menționate în contractul de asigurare;
  • Alte condiții impuse de Asigurător;

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de prime al Asigurătorului.
Primele de asigurare, se  achita anticipat și integral sau conform celor impuse de Asigurător.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de asigurare este de 12 luni. Răspunderea Asigurătorului începe la ora “0” a datei prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată.

Asigurarea se încheie în baza cererii-chestionar completate de Solicitant, plătii primelor de asigurare și emiterii poliței de asigurare; asigurarea este valabilă exclusiv pentru masini si utilaje și în limitele răspunderii specificate în contractul de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?

  • Prin notificare unilaterală in conformitate cu condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;
  • Cu acordul ambelor părți in conformitate cu cele stabilite in condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;

Procesarea comenzilor
7 zile din 7
orele 09:00-20:00

Informatii la telefon:

0758 052 801
0751 229 313
0758 052 802
0746 206 070

7 zile din 7
orele 09:00-20:00


LIVRARE GRATUITA

conform termeni si conditii

 

ALEGE ACUM
CEL MAI BUN PRET


ACUM POTI PLATI IN

3 RATE
FARA DOBANDA
prin CARD AVANTAJ